Jokes in Marathi

जाहिरातीमुळे काही समस्या फार लवकर सोडविल्या जावू शकतात...

एका सरदारजीने कुठेतरी वाचले आणि पेपरमध्ये नाईट वॉचमनसाठी जाहिरात दिली...

त्याच रात्री त्याच्या घरी चोरी झाली.

0 comments:

Post a Comment