Kunachya Chehrya Var Kadhich Jau Naye

Kunachya Chehrya Var Kadhich Jau Naye

Tyala Fasavanyachi Saway Asate


Fakt Dolyanvar Vishwas Thevava


Karan Tyannach Satyachi Olakh Asate

0 comments:

Post a Comment