Surya Konala Zakat nahi,

Dongar Konala Vakvat Nahi,


"MARATHI" Aslyacha Abhiman Balga,


Karan MARATHI Manus Konachya Bapala Ghabrat Nahi..

0 comments:

Post a Comment