tumhi halva ani nigha

eka jatret eka stall madhe ek manus ordat asto , ek rupayet dudhi halva. loka paise devun aat jatat , tikde ek duhi latkavli aste . loka vichar taat kuthe ahe dudi halva samor che dudhi tumhi halva ani nigha.

0 comments:

Post a Comment