Aadhi Swpne Koni Paahili Hoti


Panavalelya Dolyani Ekda
Khant Keli Manashi
Ashruncha Bhaar Nehmi
Amhich Ka Pelaycha
Kinchit Hasun Man Mhanale
Aadhi Swpne Koni Paahili Hoti

0 comments:

Post a Comment