Mala tine vicharale ki tu

Mala tine vicharale ki tu
mazyavar evdha prem karto
mag mala sang-me sundar
diste ka chandra ???
me mhanalo-"jevha me
chandra pahato tevha mala tu
athavate ani jevha me tula
pahato tevha me chandra
visarto".

0 comments:

Post a Comment