Mala Vatat ki Tu Fakt Majhi Frnd


Mala Vatat ki Tu Fakt Majhi Frnd
Ahes, Ani Tujha Dusara Koni Hi
Frnd Asu Naye As Mala Vatat, Tu
Purn Vel Majhyashi Spend Karava
As Vatat, As Ka Vatat? He Prem Ahe
Ka? Mala Nahi Vatat Karan Mala
Prem Honarach Nahi.....

0 comments:

Post a Comment