Ayushya samudra ahe,hruday kinara

Ayushya samudra ahe,hruday kinara ahe, mitra mhanje lata ahe, samudrat kitī lata ahet tyala mahatva nahi,kinaryala kiti sparsh kartat te mahatvache ahe. 

0 comments:

Post a Comment