Basanti naach! Maazyasamor

Gabbar: Basanti naach! Maazyasamor tula naachavech laagel! Basanti (Gabbarchya muskatat marun): Gapp melya! Mala naachta aale aste tar mi Dance reality show madhhye naachle naste kaa?

0 comments:

Post a Comment