Bhiti Vatate Konala Aapla Banvaychi

Bhiti Vatate Konala Aapla Banvaychi.. Bhiti Vatate Kahi Vachane Nibhavnyachi.. Prem Tar 1 kshanat Hot.. Pan Mothi Kimat Mojavi Lagte Visarnyachi!

0 comments:

Post a Comment