Bittu, sang baghu cycle ani

Guruji: Bittu, sang baghu cycle ani bus madhye kay farak ahe to? Bittu: Soppe aahe…busche standbus barobar jaat nahi, pan cycleche stand nehmi cycle barobar jaat aste!

0 comments:

Post a Comment