राञ संपते .. दिवस उगवल्या

राञ संपते ..
दिवस उगवल्या वर ..
दिवस संपतो ..
अंधार पडल्या वर ..

माझे तुझ्यावर खुप प्रेम आहे ..
विसरु शकेन डोळे मिटल्यावर ..!!
Good Night ,...

0 comments:

Post a Comment