फुलाची सुरवात कळी पासुन होते

फुलाची सुरवात कळी पासुन होते , आयुष्याची सुरवात प्रेमा पासुन होते , प्रेमाची सुरवात आपल्या पासुन होते , आणि आपली सुरवात आपल्या सारख्या " मिञां " पासुन होते ...

0 comments:

Post a Comment