रक्ताची नाती जन्माने मिळतात

रक्ताची नाती जन्माने मिळतात. मानलेली नाती मनाने जुळतात. पण नाती नसताना ही जी बंधनं जुळतात, त्या रेशमी बंधनाना मैत्रि म्हणतात.

0 comments:

Post a Comment