नजरेत भरणारी , मनात स्मरणारी

नजरेत भरणारी , मनात स्मरणारी , हवीँ- हवी- शी वाटणारी , पाणयात दाटणारी ,स्वचछ हिरवी चाफ्या सारखी , सुवासिक कधी न सुटणारी , न तुटणारी अशी " मैत्री "

0 comments:

Post a Comment