मातृभूमीसाठी मरणे म्हणजेच खरे

मातृभूमीसाठी मरणे म्हणजेच खरे जगणे ;मातृभूमीच्या स्वातंन्न्याशिवाय जगणे म्हणजे मरणे होय .-वि.दा.सावरकर्

0 comments:

Post a Comment