Boys, shapath ghya ki tumhi

Professor: Boys, shapath ghya ki tumhi cigarette, daru ani mulinpasun nehmi dur rahaal ani deshasathi jivsuddha dyal! Boys: Deun taku! Chyayla ase jagne jagun tari kay karnar?

0 comments:

Post a Comment