Chimanrao eka TV showroomadhe

Chimanrao eka TV showroomadhe jaatat. Chimanrao: Aaplyakade colour TV ahe kay? Salesman: Ho saheb. Chimanrao: Ek nilawala dya!

0 comments:

Post a Comment