Dharmendrachya ghari ekda

Dharmendrachya ghari ekda marathi chor ghusala. Dharmendra ragane oradala,"kamine.." chor ghabarat bolala "ho, thik ahe saheb, kami neto".

0 comments:

Post a Comment