Doctorsaheb 3 varshanpurvi malaDagdu: Doctorsaheb 3 varshanpurvi mala taap aala hota. Doctor: Mag ata kay zale? Dagdu (Pramanikpane): Tumhi anghol karaayla manai keli hoti…aata karu shakto ka?

0 comments:

Post a Comment