Dolyatun vahnara pani konitari

Dolyatun vahnara pani konitari pahnara asav, hrudhyatun yenar dukh konitari jananara asav, manatun yenarya aathvani konitari samajnara asav, jivnat sukh dukhat saath denara aaplya natya sarkha, ek sunder nata asav.....

0 comments:

Post a Comment