Don mawali don tarunincha piccha

Don mawali don tarunincha piccha karit astaat ani tyanna udeshun mhantaat, “Kaayre chandanya tar raatrich distaat, aaj divsa kashya kaay disun rahilyat?” Tyavar tya taruni aapapsat boltaat, “kaayga ghubad tar raatrich distaat, aaj divsa kase kaay disun rahilyet?”

0 comments:

Post a Comment