ek manus phon karto va vicharto

ek manus phon karto va vicharto prakash aahe ka ? nahi. parat phon karun vicharto prakash aahe ka ? nahi. to mhanto khidaki khol prakash yeil...

0 comments:

Post a Comment