Ek truck & popat yanchi dhadak

Ek truck & popat yanchi dhadak hote, Popat beshudh padto.
Truck driver popatala ghari pinjryat thevto, {Popat shudhivar alyavar) Aila
jail?
Driver mela ki kay.?

0 comments:

Post a Comment