Ekada eka navra ani baykoche

Ekada eka navra ani baykoche jordaar bhandan hote ani te ekmekaanshi abola dhartaat. Navra zopaychya aadhi baykochya ushivar note thevto," mala sakali 6:00 la uthav". Dusrya divshi sakali navra uthto ani pahato tar sakalche 8:00 vajlet!! To baykola kahi bolnaar tevdhyat tyala tyachya ushivar note diste. Tyavar lihile aste, " 6:00 vajlet, utha"!!!

0 comments:

Post a Comment