Ekda ek mulga shankarachya mandirat

Ekda ek mulga shankarachya mandirat jato ani swatasathi cycle magto. tya mulala cycle kahi milat nahi, mag to ganpatichya mandirat jaun mandiratil murti chorto ani shankarachya mandirat ek chithhi thewto.. . . . . . . . . . . . . . . . . "naad karaycha nay. porga hawa asel tar gap cycle gheun ye..."

0 comments:

Post a Comment