Ganitachya tasaala shikshakGanitachya tasaala shikshak mulanna ek sutra samjaaun saangat hote…jar A=B, B=C asel tar A=C. Mule shantapane aikat hoti, te paahun Shikshak Bandyala vichartaat, “saang baghu mi aatta je saangitle tyache ekhade udaaharan?” Bandya: Sir, maaze tumchyavar prem aahe, tumche tumchya mulivar prem aahe, mhanjech maaze tumchya mulivar prem aahe!

0 comments:

Post a Comment