Givanat prem ekdach karayche asttGivanat prem ekdach karayche astt
man kadhi kunach modaych nast
Jyane kela bharvsa tyachya Bhavnashi kadhi khelaych nast..

0 comments:

Post a Comment