Gotya scheme aslelya eka batliche

Gotya scheme aslelya eka batliche jhakan punha punha ughdun pahat asto. Babali: Kay baghtoys? Gotya: Hya jhakna madhe lihile aahe "Try Again."

0 comments:

Post a Comment