Gulabachya phoolat vadhalis tuGulabachya phoolat vadhalis tu,

Ya katyanna kay samajanar ?

Shrimantanvar prem karnari tu,

Ya garib priyakara che prem,

Tula kay samajanar ?

0 comments:

Post a Comment