Hasta hasta dole alagad yetil zarunHasta hasta dole alagad yetil zarun,

Bolta bolta shabd othi jatil virun,

Kavare bavare honya sarakhe ase kahi nahi,

Kuni tari aathavan kadhatey baki kahi nahi.

0 comments:

Post a Comment