hathi ani goda yachya madhe kay fark ahe

hathi ani goda yachya madhe kay fark ahe

nahi mahit

hathi cha vapar sarckashit hoto
ani godyacha vapar konala hi goda lavayala hoto samjal ka

0 comments:

Post a Comment