He bagh sunbai! Parkya mansaansamor

Sasu(Sunela): He bagh sunbai! Parkya mansaansamor nehmi padar gheuanach yaayche! Mi bagh.. evdhi mhatari jhali tarisudha padar ghete. Sun: Thik aahe Sasubai! Mi pan tumachya sarkhi mhatari hoil tevha padar ghet jaail… chehryachya surkutya lapawala!

0 comments:

Post a Comment