Jenvha manus chandraver pohochala

Jenvha manus chandraver pohochala tenvha turungat hi batami pasarali. Ek kaidi: Bagh mansane praytna kele, ki kadhi na kadhi tyala ase fal miltech. Dusara kaidi: Majhisudha ashi mahatwakanksha ahe ki kadhi na kadhi me chandraverchya turungat jaain.

0 comments:

Post a Comment