Jivanat Kadhi Konala Kami Samju

Jivanat Kadhi Konala Kami Samju Naka, Karan Ek Lahanishi Mungi Tumchya Gandila Chau Shakte, Pan Tumhi Chau Shakat Nahi.!

0 comments:

Post a Comment