jivna madhe kadhi konavar khar

jivna madhe kadhi konavar khar prem karayach nasat.
karan khar prem kel tar premaadhe jar ka dhoka milala ki khup vaiet vatat .

0 comments:

Post a Comment