kahi goshti ayushyat apurnch rahtat" kahi goshti ayushyat apurnch rahtat

kahi vichar manatlya

manat rahtat

shabd shodhnyat vyast evdhe hoto aapan

an tevdyat " aaple " hi parke houn jatat .... !!

0 comments:

Post a Comment