KAVITA ani Prem yanchya madhye

KAVITA ani Prem yanchya madhye kay farak aahe? . . . . ... . . . . . . . . . . Jasta vichar karu naka.... Kavita mulgi aahe ani Prem mulgaaahe..

0 comments:

Post a Comment