kon mhant ya jagat khari maitrikon mhant ya jagat khari maitri labhat nahi vishwasachya badlyat vishwas koni det nahi khari maitri labhayla apan khar asav lagt aplya dolyat khar.. maitrich pratibimb disav lagt mazya dolyat tuzya maitrich vishw ahe tuzya maitrit aushybhar jagav hech ek sunder swapn ahe

0 comments:

Post a Comment