Kutra ani manjar doghancha khupKutra ani manjar doghancha khup prem asata. Doghe lagna karaicha tharavtat pan kutryachya gharun virodh hoto..ka ???………..karan mulila mishya

astat..

0 comments:

Post a Comment