Lavkar ek peg banav

Gundyabhau: Lavkar ek peg banav, ladaai suru honaar aahe! Waiter: ghya saaheb. Gundyabhau(eka dumaat sampavto): Ajun ek peg de, ladaai suru honaar aahe. Waiter: ghya saaheb. Gundyabhau: Ajun ek peg de, ladaai suru honaar aahe. Waiter: Pan hi ladaai kevha suru honaar aahe? Gundyabhau: Jevha tu paise maagshil!

0 comments:

Post a Comment