Maitri aste fulapramane

Maitri aste fulapramane Fulapramane fulwawi tashi fulte tya fulpakhlya galu n dene aaplya hatat asate

0 comments:

Post a Comment