Majhya manatil sutarpakshi,

Bhav vrukshavar korit hota,

Tula kahi tari sanganya sathi,

Shabd shilp shodhit hota.

0 comments:

Post a Comment