Manus ha zadasarakha aahe to sukhasukhi

Manus ha zadasarakha aahe to sukhasukhi vathat nahi to olava shodhat rahato tyach kharach prem asat jivanavar
mag te kitihi bhayankar aso
karan mrutyunantarchya andharat kuthalihi chandani chamakat nahi he to manoman janato.

0 comments:

Post a Comment