Mazya ladoba, mazya shonya, maza

Preyasi: Mazya ladoba, mazya shonya, maza god gulgulya…mazyashi lagna karshil? Bol baala bol!! Priyakar: Tu mala propose kartyes ki adopt?

0 comments:

Post a Comment