My Dear chandras saath jashi

My Dear chandras saath jashi kirnanchi tashi saath tu mala deshil ka? jagat aahe mi tujhyasathi majhya premacha swikar karshil ka............ I....LOVE......U

0 comments:

Post a Comment