Paklyanch galna mhanje phulanche

Paklyanch galna mhanje phulanche marna aasta,martanahi sugandh dena yatach ayushyache saar asta,asa ayushya jagna mhanje kharach sonna aste, pan ayushyat tumchya sarkhe mitra milale tar he jagna sonyahun pivla aste.!

0 comments:

Post a Comment