Prem kay aste mala kalat nahPrem kay aste mala kalat nahi ,premacha vistar mi karu shakat nahi,mala fakt ek mahit aahe,tila pahilyashivay mala karmat nahi.. :-(

0 comments:

Post a Comment