Railwaymadhye kaahi buddhivan

Railwaymadhye kaahi buddhivanmandalincha group tavatavane vaadvivaad karit asto. Tyanchya bolnyacha traas varti birthvar zoplelya Babanla hot asto. Boltana buddhivan mandali raajkarnavar yetaat. Tevha tyanchyatil ek sajjan mhanto… Ek Sajjan: Adhi Marxvaad hota, nantar Samyavaad ala, ani ata Samaajwaad yenar! Tevdhyat var zoplela Babnya kekaatato…. Baban: Mitranno, Alaahabad alyavar mala krupaya jaage kara!

0 comments:

Post a Comment