Raju jar tujhya eka kheeshatMadam:Raju jar tujhya eka kheeshat 100 rupaye asteel ani dusrya kheeshat 1000 tar tu kaye vichaar karsheel? Raju:Hi pant konachi aahe?


0 comments:

Post a Comment